Πρόγραμμα

Τιμή / Μήνα
GB
Ταχύτητα D/U Mbps
Τηλεφωνία
Κόστος / Έτος
Παρατηρήσεις
Satellite Internet 15 - 10GB
30.90€1013/3370.8‬‬€Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά το
πέρας του όγκου
δεδομένων.
Απεριόριστη χρήση
το βράδυ 1:00-6:00
Satellite Internet 22 - 30GB
45.90€3022/6550.8‬0€Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά το
πέρας του όγκου
δεδομένων.
Απεριόριστη χρήση
το βράδυ 1:00-6:00
Satellite Internet 22 -150GB
99€
15022/61188‬€Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά το
πέρας του όγκου
δεδομένων.
Απεριόριστη χρήση
το βράδυ 1:00-6:00
Nova SAT 20
24.90€1020/6298,80€Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά το
πέρας του όγκου
δεδομένων.
Nova2play SAT
29.90€1020/6Απεριόριστα Σταθερά358,80€Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά το
πέρας του όγκου
δεδομένων.
Nova3play SAT
34.90€1020/6Απεριόριστα Σταθερά418,8‬0€Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά το
πέρας του όγκου
δεδομένων.
250 κανάλια TV
Nova SAT 20 - 20GB
34.90€2020/6418,8‬0€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά το
πέρας του όγκου
δεδομένων.
Nova2play SAT - 20GB
39.90€2020/6Απεριόριστα Σταθερά468€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά το
πέρας του όγκου
δεδομένων.
Nova3play SAT - 20GB
44.90€2020/6Απεριόριστα Σταθερά538,80€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά το
πέρας του όγκου
δεδομένων.
250 κανάλια TV
Konnect pro 1
12€115/3144€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά την
κατανάλωση του 1GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro 1ES**
15€130/6180‬€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.512 Mbps μετά την
κατανάλωση του 1GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro 10
20€1015/3240‬€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά την
κατανάλωση των 10GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro 10ES**
22€1030/6264‬€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.512 Mbps μετά την
κατανάλωση των 10GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro 25
32€2530/6384€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.512 Mbps μετά την
κατανάλωση των 25GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro 25ES**
42€2550/6504€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.512 Mbps μετά την
κατανάλωση των 25GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro 50
60€5030/6720€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.512 Mbps μετά την
κατανάλωση των 50GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro 50ES**
75€5050/6900‬€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.512 Mbps μετά την
κατανάλωση των 50GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro 100
110€10050/101320‬€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
Download 3Mbps,
Upload 1Mbps μετά την
κατανάλωση των 100GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro 200
220€20050/102640‬€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
Download 3Mbps,
Upload 1 Mbps μετά την
κατανάλωση των 200GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro 500
500€50050/106000€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
Download 3Mbps,
Upload 1 Mbps μετά την
κατανάλωση των 500GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro Upload 25
32€251/10384‬€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά την
κατανάλωση των 25GB.
Δωρεάν static IP.
Konnect pro Upload 40
52€401/10624‬€Απεριόριστη χρήση
23.00 - 07:00.
Μειωμένη Ταχύτητα
0.256 Mbps μετά την
κατανάλωση των 40GB.
Δωρεάν static IP.