Η ΟΤΕ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COSMOTE DOUBLE PLAY 24S 24ΜΗΝΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

 

Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει τη διάθεση των προγραμμάτων COSMOTE Double Play 24 S 24μηνης δέσμευσης του παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ

(Μήνες 01-24)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
(Από τον 25ο μήνα και μετά)
COSMOTE Double Play 24 S 23,90 €  36,90 €

Στα παραπάνω μηνιαία τέλη περιλαμβάνονται:
 Βασικό μηνιαίο τέλος τηλεφωνικής γραμμής με 1 Κανάλι Φωνής.
 Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας έως 24 Mbps.

Τα μηνιαία τέλη αυξάνονται κατά 6,50€ για Τηλεφωνικές Γραμμές με 2 κανάλια φωνής.
Όλες οι κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα (αστικά και υπεραστικά) χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,20€/λεπτό και οι κλήσεις προς εθνικά κινητά χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,40€/λεπτό. Βήμα χρέωσης είναι το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.
Με την παροχή κάθε προγράμματος ο Πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 24μηνης ελάχιστης διάρκειας παραμονής σ’ αυτό. Σε περίπτωση που σύμβαση ορισμένου χρόνου λυθεί χωρίς σπουδαίο λόγο από τον Πελάτη, ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας παραμονής σε αυτή, τότε ο Πελάτης θα χρεωθεί εφάπαξ στο λογαριασμό της Τηλεφωνικής του Γραμμής το Τέλος Αποδέσμευσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: i) το σύνολο της έκπτωσης του μηνιαίου τέλους του οικονομικού προγράμματος (διαφορά μεταξύ του μηνιαίου τέλους της ελάχιστης διάρκειας παραμονής και του μηνιαίου τέλους μετά τη λήξη της) που έχει λάβει ο Πελάτης μέχρι τη στιγμή καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση που η καταγγελία της σύμβασης γίνει πριν την πάροδο 2 μηνών από την έναρξη εφαρμογής του οικονομικού προγράμματος, ο Πελάτης θα χρεωθεί το διπλάσιο του μηνιαίου τέλους του προγράμματος όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη λήξη της ελάχιστης διάρκειας παραμονής ii) το ένα τρίτο του αθροίσματος των μηνιαίων τελών από τη στιγμή της καταγγελίας της σύμβασης μέχρι την λήξη της ελάχιστης διάρκειας παραμονής.

Όλα τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται προ ΦΠΑ και Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% και στο τελικό ποσό εφαρμόζεται ΦΠΑ 24%.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%.

H ημερομηνία έναρξης ισχύος των παραπάνω προγραμμάτων είναι η 17/12/2019 .
Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE – ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

 

Επιστροφή στα Νέα