Κατανόηση των αποτελεσμάτων Speedtest

Ping (Latency ) ή χρόνος απόκρισης ή υστέρηση

Είναι ο χρόνος απόκρισης του δικτύου. Δηλαδή  είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να ταξιδέψει ένα πακέτο δεδομένων από τον υπολογιστή σας στον server που κάνετε την μέτρηση. Ιδανικά θα ήταν να υπήρχε μηδενική καθυστέρηση αλλά αυτό είναι αναπόφευκτο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η τιμή της να είναι όσο το δυνατό χαμηλότερη ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα της σύνδεσης μας.  

Οι τιμές κάτω από 100ms είναι καλές, κάτω από 50ms είναι πάρα πολύ καλές. Οι τιμές του ping πάνω από 500ms (μισό δευτερόλεπτο!) αρχίζουν να γίνονται επώδυνες για την εμπειρία χρήσης. Οι δορυφορικές συνδέσεις είναι αυτές που έχουν μεγαλύτερο ping σε σχέση με τις επίγειες τεχνολογίες λόγο της αποστάτης που πρέπει να διανύσει το σήμα από το δορυφόρο σε εμάς.

Οι ασυνήθιστα υψηλές τιμές του Ping  είναι συχνά ένα σημάδι μιας αναξιόπιστης σύνδεσης – υποδεικνύοντας ότι ο σταθμός βάσης της κινητής χρειάζεται να στείλει τα δεδομένα πολλές φορές για να ληφθούν με επιτυχία ή αντίστοιχα στην σταθερή υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα.

Αυτή η μέτρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το online gaming αλλά και οποιαδήποτε διαδραστική εργασία που χρειάζεται άμεση απόκριση όπως απομακρυσμένη υποστήριξη, video κλήση κλπ. Για απλή πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται  αισθητή σαν μια μικρή παύση όταν επισκεπτόμαστε για πρώτη φορά έναν νέο ιστότοπο.

 

Jitter ή αλλιώς διακύμανση καθυστέρησης 

Είναι η μέτρηση της μεταβλητότητας του ping  σε συνάρτηση με το χρόνο. Όσο μικρότερο το νούμερο τόσο καλυτέρα.

Το Jitter δεν παρατηρείται εύκολα κατά την απλή περιήγηση στο διαδίκτυο αλλά ποιο πιθανό να γίνει αντιληπτό όταν βλέπουμε περιεχόμενο video όπου μπορεί να επηρεάσει την ροή με συχνές διακοπές και buffering εμφανίζοντας το γνωστό εικονίδιο αναμονής.

  

Packet Loss – Απώλεια πακέτων

Ορισμένες εφαρμογές αναφέρουν ένα ποσοστό “απώλειας πακέτων”. Στην επιστήμη των Δικτύων Υπολογιστών, το πακέτο, αποτελεί τη βασική μονάδα πληροφορίας που μεταφέρεται μέσα στα δίκτυα.

Η απώλεια πακέτων συμβαίνει όταν ένα πακέτο δεδομένων που αποστέλλεται μέσω του διαδικτύου δεν έχει ληφθεί ή είναι ελλιπές. Σκεφτείτε αυτό όπως με τα γράμματα που χάνονται στο ταχυδρομείο.

Ουσιαστική και επίμονη απώλεια πακέτων σε μια σύνδεση σημαίνει ότι η σύνδεση είναι αναξιόπιστη και ότι οι ιστοσελίδες ενδέχεται να μην φορτώνονται αξιόπιστα για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρήσετε ότι οι εικόνες δεν φορτώνουν και ότι εμφανίζουν ένα “Κόκκινο Χ”. 

 

Επιστροφή στην TELECOMPEDIA

Δείτε και: Πως μπορώ να μετρήσω με τον σωστό τρόπο την ταχύτητα της σύνδεσης μου ;
Δείτε και: Τι μπορώ να κάνω ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσης μου ;