Οικογενειακά Συμβόλαια


Πρόγραμμα
Τιμή ανά Μήνα
Λέπτα Προς Όλους
SMS
Βασικά Δεδομένα

Κόστος / Έτος
Παρατηρήσεις

Mobile Family S
59.90€1000'10002 GB
(+2 GB με σταθερή)
718.80€2 μέλη, Απεριόριστα λεπτά
μεταξύ των μελών
Mobile Family Μ
79.90€2000'20005 GB
(+5 GB με σταθερή)
958.80€2 μέλη, Απεριόριστα λεπτά
μεταξύ των μελών
Mobile Family L
114.90€ΑπεριόρισταΑπεριόριστα10 GB
(+10 GB με σταθερή)
1378.80€(2 μέλη)
Family Red Start
45.10€500' 5001.2 GB + Social Pass
(+1.2 GB με σταθερή)
541.20€50,42 € τον μήνα
με επιδότηση συσκευής,
(2 μέλη)
1500' για
ενδοοικογενειακές κλήσεις
(το κάθε μέλος )
Family Red Plus
55.30€1500' 15003 GB + Social Pass
(+3 GB με σταθερή)
663.60€60,29 € τον μήνα
με επιδότηση συσκευής,
(2 μέλη) 1500' για
ενδοοικογενειακές κλήσεις
(το κάθε μέλος )
Family Red Max
66.13€Απεριόριστα30006 GB + Social Pass +
Video Pass (+6 GB με σταθερή)
793.56€75,16 € τον μήνα με
επιδότηση συσκευής,
(2 μέλη)

 

Επιστροφή στα προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας