Οικογενειακά Συμβόλαια

Πρόγραμμα
Τιμή ανά Μήνα
Λέπτα Προς Όλους
SMS
Βασικά Δεδομένα

Κόστος / Έτος
Παρατηρήσεις

Mobile Family S
49.90€1000'10002 GB
(+2 GB με σταθερή)
598.80€2 μέλη, Απεριόριστα λεπτά
μεταξύ των μελών
Mobile Family Μ
57.90€2000'20005 GB
(+5 GB με σταθερή)
694.80€2 μέλη, Απεριόριστα λεπτά
μεταξύ των μελών
Mobile Family L
82.90€ΑπεριόρισταΑπεριόριστα10 GB
(+10 GB με σταθερή)
994.80€(2 μέλη)
Family Red Start
42.95€500' 5003 GB + Social Pass
(+3 GB με σταθερή)
515.40€50,42 € τον μήνα
με επιδότηση συσκευής,
(2 μέλη)
1500' για
ενδοοικογενειακές κλήσεις
(το κάθε μέλος )
Family Red Plus
55.30€1500' 15006 GB + Social Pass
(+6 GB με σταθερή)
609.00€60,29 € τον μήνα
με επιδότηση συσκευής,
(2 μέλη) 1500' για
ενδοοικογενειακές κλήσεις
(το κάθε μέλος )
Family Red Max
62.48€Απεριόριστα300020 GB + Social Pass + Video Pass
(+20GB με σταθερή)
749.76€75,16 € τον μήνα με
επιδότηση συσκευής,
(2 μέλη)

 

Επιστροφή στα προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας