Πρόγραμμα
Τιμή / Μήνα
GB
Λεπτά προς Σταθερά
Λέπτα προς Κινητά
Κόστος / Έτος
Παρατηρήσεις

Home Telephony SIM M
16.69€65030200.28‬€
Home Telephony SIM L
20.05€48030240.6‬0€Τα 480'/30' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά / κινητά
29 χωρών
Home Double Play SIM Μ
28.11€
2525030 337.32€
Home Double Play SIM L
39.41€5050060472.92€
SimpleFi
100€50(Τα 50 GB για 1 έτος)
Επιπλέον GB:
2GB - €5, 5GB - €10,
20GB - €20
Όχι τηλεφωνία
μόνο δεδομένα
SimpleFi 30GB
20€ 30

240€ Όχι τηλεφωνία
μόνο δεδομένα