Συμβόλαια Business Κινητής

Συμβόλαιο

Τιμή / Μήνα
Λέπτα Προς Όλους


Λέπτα ενδοεταιρικά
GB
SMS
Κόστος / Έτος
Παρατηρήσεις

Business Mobile Small
31.90€250


Απεριόριστα0.75
382.8‬‬0€
Business Mobile Medium
41.90€750 Κινητά
1500 Σταθερά

Απεριόριστα1.5
502.80€
Business Mobile Large
64€2000 σταθερά
2000 κινητά
100 διεθνή
Απεριόριστα52000768€
Business Mobile XLarge
78.99€Απεριόριστα
200 διεθνή

Απεριόριστα15 3000947.88€
Business Mobile Gold
109€Απεριόριστα
500 διεθνή

Απεριόριστα3050001308€
Business Mobile Platinum
189€Απεριόριστα
1000 διεθνή

ΑπεριόρισταΑπεριόριστα50002268€72.5GB σε Roaming στην ΕΕ
Business Pass Start
35.70€300 Κινητά
1500 Σταθερά

Απεριόριστα1450€Business Pass,
42 € τον μήνα με
επιδότηση συσκευής
Business Pass Red 1
47.60€1500 Κινητά
1500 Σταθερά

Απεριόριστα31000571.20€Business Pass +
Social Pass,
56 € τον μήνα
με επιδότηση
συσκευής
Business Pass Red 2
62.09€3000 Κινητά
3000 Σταθερά

Απεριόριστα
63000745.08€Business Pass +
Social Pass,
75 € τον μήνα
με επιδότηση
συσκευής
Business Pass Red 4
101.15€Απεριόριστα


Απεριόριστα3050001213,8‬0€Business Pass +
Social Pass +
Video Pass +
Chat Pass,
119 € τον μήνα
με επιδότηση συσκευής
Business Pass Red Platinum
190€Απεριόριστα


ΑπεριόρισταΑπεριόριστα50002280‬€Business Pass +
Social Pass +
Video Pass +
Chat Pass
W Business 1GB
40€200 Προ όλους
1500 Σταθερά

Απεριόριστα1480€
W Business 2GB
45€500 Προ όλους
1500 Σταθερά

Απεριόριστα2540€
W Business 3GB
50€1500 Προ όλους
1500 Σταθερά

Απεριόριστα3600€
W Business 5GB
60€3000 Προ όλους
3000 Σταθερά

Απεριόριστα4500720€
W Business Unlimited
80€Απεριόριστα


ΑπεριόρισταΑπεριόριστα1500960€15GB Πλήρη ταχύτητα
μετά 1Mbps
W Business Unlimited Plus
110€Απεριόριστα


ΑπεριόρισταΑπεριόριστα15001320€30GB Πλήρη ταχύτητα
μετά 1Mbps

 

 

 


Πρόγραμμα
Τιμή / Μήνα
Λέπτα προς όλους
Ενδοεταιρικά
SMS προς όλους
GB
Κόστος / Έτος
Παρατηρήσεις
Business Control
33.60€300Απεριόριστα600.1403,20€

 

Επιστροφή στα προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας