Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Το infotelecom (ή εναλλακτικά αναφερόμενος ως “ιστότοπος” για το παρόν) διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το infotelecom χρησιμοποιεί cookies για την έκρυθμη λειτουργία του ιστότοπου και με την εγγραφή ή την επίσκεψη στον ιστότοπο ο επισκέπτης αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στους όρους χρήσης.

Το infotelecom έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σύνδεση του επισκέπτη / χρήστη χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε περίπτωση που εντοπίσει παραβίαση των όρων χρήσης.

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστότοπου απαγορεύεται να χρησιμοποιούν υβριστικά, ρατσιστικά και πάσης φύσεως σχόλια ή ενέργειες που προσβάλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζει ο νόμος της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβατική ενέργεια επίκειται άμεσος τερματισμός του λογαριασμού του επισκέπτη / χρήστη και διάθεση στοιχείων στις αρχές εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το infotelecom δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του, εκτός και αν εθελοντικά οι ίδιοι τα παρέχουν. Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν παραχωρούνται σε τρίτους.

Σε περίπτωση όπου ένας επισκέπτης επιλέξει την διαγραφή του λογαριασμού του διαγράφονται όλα τα δεδομένα του από τις βάσεις δεδομένων του ιστότοπου.

Οι επισκέπτες που εγγράφονται στο infotelecom είναι υπεύθυνοι για τη χρήση του λογαριασμού τους και οφείλουν να προστατεύουν τον κωδικό και το όνομα χρήστη του λογαριασμού τους από τρίτους.

Οι επισκέπτες και τα μέλη του infotelecom δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν ή να χρησιμοποιήσουν για οποιαδήποτε χρήση περιεχόμενου και οποιαδήποτε υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του και δεν αποκτούν κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε υλικό μεταφέρουν στον υπολογιστή τους ή στη φορητή συσκευή τους ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ή ηλεκτρονική συσκευή και σε περίπτωση που ένας επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου εκμεταλλευτεί εμπορικά περιεχόμενο που ανήκει σε εταιρία συνεργαζόμενη με αυτό φέρει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη.

Οι επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου απαγορεύεται να χρησιμοποιούν περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων και συνδέσμων για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους χωρίς την άδεια του infotelecom.

Σε περίπτωση όπου ένας επισκέπτης έχει παραβιάσει τους όρους χρήσης και αποφασιστεί ο τερματισμός του λογαριασμού του όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει διαγράφονται από την βάση δεδομένων του ιστότοπου.

Το infotelecom δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών του ή του περιεχόμενου του και από ενέργειες οποιοδήποτε επισκέπτη / χρήστη οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη των πράξεων τους.