Η ΕΕ εξηγεί την απόφασή της σχετικά με τον ενιαίο φορτιστή

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι από τις αρχές του 2009 έχει ερευνήσει το θέμα για ενιαίο φορτιστή διαπιστώνοντας

Περισσότερα