Συμβόλαιο
Τιμή / Μήνα
GB / Μήνα
Κόστος ανά GB
GB / Έτος
Κόστος / Έτος
Κόστος / 24 Μήνες
Παρατηρήσεις

GIGA Max 10GB
12.90€200,65€240154.80€309.60€Προσφορά: Διπλάσια
δεδομένα για πάντα.
GIGA Max 20GB
18.90€400,47€480226.80€453.60€Προσφορά: Διπλάσια
δεδομένα για πάντα.
GIGA Max 40GB
34.90€800,44€960418.80€837.60€Προσφορά: Διπλάσια
δεδομένα για πάντα.
Mobile Broadband 2GB
18.50€29,25€24222€444€
Mobile Broadband 5GB
25.30€55,06€60303.60€607.20€
Mobile Broadband 10GB
33.50€10 3,35€120402€804€
Mobile Broadband 20GB
38.50€20 1,93€240462€924€
Simple Fi on the Go 5GB
10.80€5 2,16€60129.60€259.20€
Simple Fi on the Go 30GB
18€300,60€360216€432€

 Πρόγραμμα

Τιμή / Μήνα
GB
Κόστος / GB
Διάρκεια
Ελάχιστο κόστος / Έτος
GB/12 μήνες με ελάχ. ανανέωση
Παρατηρήσεις

Mobile Internet
με κάρτα 3GB

10€33.33€30 ημ.120€36
Mobile Internet
με κάρτα 15GB

25€151.66€30 ημ.300€180
Mobile Internet
με κάρτα 50GB

80€501.60€365 ημ.80€50
SiMPLEFi
On the go
με Κάρτα 2GB
5€22.5€30 ημ.60€24
SiMPLEFi
On the go
με Κάρτα 10GB
10€101€30 ημ.120€120
SiMPLEFi
On the go
με Κάρτα 15GB
15€151€60 ημ.90€90
SiMPLEFi
On the go
με Κάρτα 30GB
25€300.83€60 ημ.150€180

 

 

Επιστροφή στα προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας