Πρόγραμμα

Τιμή / Μήνα
Ταχύτητα Download Mbps
Λεπτά προς Σταθερά
Λέπτα προς Κινητά
Λέπτα προς Κινητά ιδίου Δικτύου
Κόστος / Έτος
Παρατηρήσεις
Double Play
24 XL
29.90€24Απεριόριστα420'
358,80€Τα 420' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά & κινητά
29 χωρών
Double Play
50 M
32.90€50Απεριόριστα394,80€
Double Play
50 L
34.90€50Απεριόριστα120'418,80€Τα 420' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά & κινητά
29 χωρών
Double Play
50 XL
36.90€50Απεριόριστα420'442,80€Τα 420' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά & κινητά
29 χωρών
Double Play
Fiberspeed 100 XL
47.90€100Απεριόριστα420'574,80€Τα 420' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά & κινητά
29 χωρών
Double Play
Fiberspeed 200 XL
57.90€200Απεριόριστα420'694,80€Τα 420' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά & κινητά
29 χωρών
Nova2play+
24
23€24ΑπεριόρισταΑπεριόριστα276€20€ με ενεργή γραμμή
Nova2play+
100
29.90€100Απεριόριστα358,8‬0€
Nova2play+
100 unlimited Mobile
34.90€100ΑπεριόρισταΑπεριόριστα418,8‬0€
Home double play
GR
22.96€24 Απεριόριστα

275,52€
Home double play
GR+300
21.50€24Απεριόριστα300'258€
Home double play
GR +360
24.90€24Απεριόριστα360'298,8€Τα 360' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά &
κινητά 45 χωρών
Home double play
30 Mbps
28.50€30Απεριόριστα360'342€Τα 360' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά &
κινητά 45 χωρών
Home double play
50 Mbps
30€50Απεριόριστα360'360€Τα 360' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά &
κινητά 45 χωρών
Home double play Fiber
100 Mbps
43.50€100Απεριόριστα360'522€Τα 360' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά &
κινητά 45 χωρών
Home double play
Fiber 200 Mbps
48.50€200Απεριόριστα360'582‬€Τα 360' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά &
κινητά 45 χωρών
Home double play
Super Fiber 100 Mbps
57.50€100Απεριόριστα360'690€Τα 360' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά &
κινητά 45 χωρών
Home double play
Super Fiber 200 Mbps
62.50€200Απεριόριστα360'750€Τα 360' λεπτά είναι προς
διεθνή σταθερά &
κινητά 45 χωρών
WIND Double Play
Plus
24.90€24Απεριόριστα300'
1500'298,8‬0€έκπτωση έως 20%
στο πάγιο κινητού
Δώρα: 1GB internet
120' προς όλους / μήνα
Double Play
50 Plus
34.90€50Απεριόριστα300'1500'418,8‬0€έκπτωση έως 20%
στο πάγιο κινητού
Δώρα: 1GB internet
120' προς όλους / μήνα
Fiber
100 Plus
34.90€100Απεριόριστα300'1500'418,8‬0€Online Προσφορά στα
34.90€ έκπτωση έως 20%
στο πάγιο κινητού
Δώρα: 1GB internet
120' προς όλους / μήνα
Fiber
200 Plus
55€200Απεριόριστα300'1500'660€έκπτωση έως 20%
στο πάγιο κινητού
Δώρα: 1GB internet
120' προς όλους / μήνα