Πρόγραμμα


Τιμή / Μήνα
Ταχύτητα Mbps


Τηλεφωνία


Πακέτο TV

Κόστος / Έτος
Παρατηρήσεις

Double Play
50 M με
TV Entry Pack
36.90€50Απεριόριστα Σταθερά
Entry Pack

442.80€1€ έκπτωση
με e-λογαριασμό.
Double Play
50 XL με
TV Entry Pack
40.90€50Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάEntry Pack

490.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Double Play
Fiberspeed 100 XL
με TV Entry Pack
48.90€100Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάEntry Pack

586.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Double Play
50 XL με
TV Sports Pack
51.90€50Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάSports Pack

622.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Double Play
50 XL
με TV Cinema Pack
51.90€ 50Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάCinema Pack

622.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Double Play
Fiberspeed 200 XL
με TV Entry Pack
57.90€ 200Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάEntry Pack

694.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Double Play
Fiberspeed 100 XL
με TV Sports Pack
57.90€100Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάSports Pack

694.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Double Play
Fiberspeed 100 XL
με TV Cinema Pack
57.90€100Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάCinema Pack

694.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Double Play
50 XL με
TV Full Pack
61.90€ 50Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάFull Pack

742.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Double Play
Fiberspeed 200 XL
με TV Sports Pack
64.90€200Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάSports Pack

778.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Double Play
Fiberspeed 200 XL
με TV Cinema Pack
64.90€200Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάCinema Pack

778.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Double Play
Fiberspeed 100 XL
με TV Full Pack
66.90€100Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάFull Pack

802.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Double Play
Fiberspeed 200 XL
με TV Full Pack
72.90€200Απεριόριστα Σταθερά
420' προς κινητάFull Pack

874.80€Τα 420' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 29 χωρών.
1€ έκπτωση με
e-λογαριασμό.
Nova3play
Family
24
26.90€24Απεριόριστα Σταθερά
Family

322.8‬0€
Nova3play
Family+
24
31.90€24Απεριόριστα Σταθερά
Απεριόριστα ΚινητάFamily+

382.8‬0€
Nova3play
Cinema
24
34.90€24Απεριόριστα Σταθερά
Cinema

418.80€
Nova3play
Cinema+
24
39.90€24Απεριόριστα Σταθερά
Απεριόριστα ΚινητάCinema

478.80€
Nova3play
Sports
24
39.90€ 24Απεριόριστα Σταθερά
Sports

478.80€
Nova3play
Cinema
100
44.90€100Απεριόριστα Σταθερά
Cinema

538.80€
Nova3play
Full
24
44.90€24Απεριόριστα Σταθερά
Full

538.80€
Nova3play
Sports+
24
44.90€24Απεριόριστα Σταθερά
Απεριόριστα ΚινητάSports

538.80€
Nova3play
Family
100
46.90€100Απεριόριστα Σταθερά
Family

562.80€
Nova3play
Cinema+
100
49.90€100Απεριόριστα Σταθερά
Απεριόριστα ΚινητάCinema

598.80€
Nova3play
Sports
100
49.90€100Απεριόριστα Σταθερά
Sports

598.80€
Nova3play
Full+
24
49.90€24Απεριόριστα Σταθερά
Απεριόριστα ΚινητάFull

598.80€
Nova3play
Family+
100
51.90€100Απεριόριστα Σταθερά
Απεριόριστα ΚινητάFamily

622.8‬0€
Nova3play
Sports+
100
54.90€100Απεριόριστα Σταθερά
Απεριόριστα ΚινητάSports

658.80€
Nova3play
Full
100
54.90€100Απεριόριστα Σταθερά
Full

658.80€
Nova3play
Full+
100
59.90€100Απεριόριστα Σταθερά
Απεριόριστα ΚινητάFull

718.80€
24 Mbps
Entertainment

30.30€24Απεριόριστα σταθερά,
300' προς κινητάEntertainment

363.60€
24 Mbps
Family

32.80€24Απεριόριστα σταθερά,
300' προς κινητάFamily

393.60€
24 Mbps
Full

42.80€24Απεριόριστα σταθερά,
300' προς κινητάFull

513.60€
50 Mbps
Entertainment

39.95€50Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάEntertainment

479.40€Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
50 Mbps
Family

42.40€50Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάFamily

508.80€Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
50 Mbps
Full

52.45€50Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάFull

629.40 €Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
100 Mbps
Entertainment

49.95€100Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάEntertainment

599.40€Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
100 Mbps
Entertainment FTTH

42.60€100Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάEntertainment

511.2‬0€Μόνο για νέα σύνδεση
/ φορητότητα.
Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
100 Mbps
Family

52.45€100Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάFamily

629.40€Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
100 Mbps
Family FTTH

45.10€100Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάFamily

541.20€Μόνο για νέα σύνδεση
/ φορητότητα.
Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
100 Mbps
Full

62.45€100Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάFull

749.40€Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
100 Mbps
Full FTTH

52.10€100Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάFull

625.20€Μόνο για νέα
σύνδεση / φορητότητα.
Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
200 Mbps
Entertainment

63.95€200Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάEntertainment

767.40€Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
200 Mbps
Entertainment FTTH

56.45€200Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάEntertainment

677.40€Μόνο για νέα
σύνδεση / φορητότητα.
Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
200 Mbps
Family

66.45€200Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάFamily

797.40€Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
200 Mbps
Family FTTH

58.95€200Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάFamily

707.40€Μόνο για νέα
σύνδεση / φορητότητα.
Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
200 Mbps
Full

76.46€200Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάFull

917.52€Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
200 Mbps
Full FTTH

68.95€200Απεριόριστα σταθερά,
360' προς κινητάFull

827.40€Μόνο για νέα
σύνδεση / φορητότητα.
Τα 360' λεπτά είναι
προς διεθνή σταθερά
& κινητά 45 χωρών
ΟΝΕ 100Mbps
Unlimited GB
& Τηλεόραση
70.90€100Απεριόριστα Σταθερά
1500' κινητά - 1500' WIND/Q
Κινητό W Unlimited:
3000' & 3000΄ SMS
Προς όλους Απεριόριστο Internet
WIND VISION
Family Pack
850.8‬0€Απεριόριστες κλήσεις
μεταξύ σταθερού και κινητού
Από το κινητό: 15GB
γρήγορα μετά πτώση
ταχύτητας στο 1Mbps,
Όχι Tethering.