Ανακοίνωση Προγραμματισμένων Εργασιών|10/12/2019

Η υπηρεσία ενημέρωσης χρεώσεων roaming θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης την Τετάρτη 10/12/2019 από 13:00 έως 14:00 μ.μ.