Απεριόριστα Data με ακόμα χαμηλότερη τιμή!

Η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από 16 Δεκεμβρίου 2019 οι συνδρομητές συμβολαίου κινητής ιδιωτών στα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W μπορούν να απολαμβάνουν πραγματικά απεριόριστα data με ακόμα χαμηλότερη τιμή, καθώς το μηνιαίο πάγιο της υπηρεσίας Data Unlimited GB, μειώνεται στα 15€ από 20€.

Από την ίδια ημερομηνία μειώνεται το μηνιαίο πάγιο της υπηρεσίας Data 15GB στα 15€ από 20€ για συνδρομητές συμβολαίου κινητής ιδιωτών στα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W & WIND to all και στα προγράμματα Καρτοσύνδεσης Ιδιωτών.

Υπηρεσία Unlimited GB Με μηναία ανανέωση 15 GBΜε μηνιαία ανανέωση
Διάρκεια Μηνιαία ανανέωση Μηνιαία ανανέωση
Ενσωματωμένη χρήση Unlimited GB * 15 GB
Μηνιαίο Πάγιο 15,00 € 15,00 €
Τρόποι ενεργοποίησης Μέσω myWIND (app/desktop)  
Μέσω δωρεάν SMS:A ΝΑΙ στο 1202 Μέσω δωρεάν SMS:DATA NAI στο 1202  
Διαθέσιμα για συνδρομητές Συνδρομητές στα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W 2GB & W 5GB Συνδρομητές στα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W/WIND to ALL & τους συνδυασμούς τους σε Triple Play και Καρτοσύνδεσης

* Μετά την κατανάλωση των 15GB σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος ισχύει απεριόριστη χρήση Mobile Internet εντελώς δωρεάν με μειωμένη ταχύτητα έως 1 Mbps.

Τα νέα μειωμένα πάγια ισχύουν για νέες ενεργοποιήσεις της υπηρεσίας από 16/12 καθώς και για τους υφιστάμενους συνδρομητές που έχουν ήδη ενεργές τις παραπάνω υπηρεσίες έως και την 16η Δεκεμβρίου 2019, οι οποίοι θα απολαμβάνουν τις υπηρεσίες στη νέα μειωμένη τιμή παγίου και η χρέωση της υπηρεσίας θα συνεχίζει με το νέο μειωμένο πάγιο.

Για του εταιρικούς συνδρομητές, από 19 Δεκεμβρίου 2019 ξεκινάει η εμπορική διάθεση της νέας υπηρεσίας «Data Unlimited GB» η οποία είναι διαθέσιμη για νέους & υφιστάμενους εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου κινητής σε συγκεκριμένα προγράμματα Συμβολαίου (Business to All 150, Business to All 300, Business to All 500, Business to All 1.000, Business to All Unlimited, W Business, W Business 2GB, W Business 3GB., W Business 5GB, W Business 3GB, W Business 5GB, W Business 1G, W Business Unlimited, W Business Unlimited Plus).

Η νέα επαναλαμβανόμενη υπηρεσία είναι διαθέσιμη προς ενεργοποίηση μέσω του myWIND και προσφέρει απεριόριστα Data με κόστος ενεργοποίησης 15€/ μήνα με ΦΠΑ.

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας που υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%).

Περισσότερες πληροφορίες στο www.wind.gr, στο 13800 (με χρέωση 0,25€* /κλήση) για τους οικιακούς συνδρομητές ή στο 1277 (χωρίς χρέωση) για τους εταιρικούς συνδρομητές ή στο Δίκτυο Καταστημάτων WIND.

 

Επιστροφή στα Νέα